Treningsprogram

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

Asle Thude Elen   

Psykologspesialist.

Brukt ACT siden 2010 og anvendt dette i forskjellige settinger; individuelt på DPS, gruppeterapi, BUP, lederutvikling/omstilling og samt rus (ROP). Veiledet psykologer og annet helsepersonell innen bruk av ACT. Veiledes av Matthieu Villate. Holdt ACT kurs for helsepersonell siden 2015. Asle har også motiverende intervju trenerutdannelse.  

Arbeidsted: Stiftelsen CatoSenteret

Privatpraksis: Psykolog Asle Elen 

  

Thorvald Andersen  

Psykologspesialist

Har 10 års erfaring med bruk av ACT, blant annet ved psykoseproblematikk, arbeid med barn- og unge og i allmennpsykiatrisk poliklinikk. Thorvald har fått langvarig veiledning av Dr Jason Luoma og Dr Kirk Strosahl. De siste årene har han veiledet psykologer, og han har holdt en rekke kurs om ACT.  

Arbeidssted: DPS Vestfold Poliklinikk Allmennpsykiatri  

Sykehuset i Vestfold, Smertepoliklinikken  

Tønsberg Medisinske Senter (privat praksis)     


Kirk Strosahl, PhD  

Kirk er psykolog. Han skapte ACT, sammen med Steven Hayes og Kelly Wilson. Hayes sies ofte å være hjernen bak ACT, Wilson hjertet, mens Kirk er hendene. Kirk er en pragmatisk og svært dyktig kliniker, og er en pioner innen psykologisk behandling i førstelinjen i USA. Han har også gitt ut en rekke bøker og artikler. Vi vil spesielt trekke frem grunnboka i ACT “Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT): Mindfull endring – prosess og praksis” (2018). Andre anbefalinger er ”Brief interventions for radical change: Principles and practice for brief acceptance and commitment therapy” (2012) og ”Inside this moment” (2015). Sammen med Patricia har han utviklet fokusert ACT (fACT), en korttidsterapi, der målet er å skape endring i løpet av få samtaler.   


Patricia Robinson, PhD  

Patricia er psykolog. Hun er en svært erfaren ACT-trener og ACT-terapeut. Hun har jobbet mye med atferdsterapeutiske helsetiltak i førstelinjetjenesten. Spesielt er hun opptatt av å bedre behandlingstilbudet for pasienter med kronisk smerte og kroniske lidelser. Hun har skrevet flere bøker og forskningsartikler. I tillegg til å være medforfatter på de to siste bøkene som er nevnt i avsnittet over, har hun blant annet også skrevet “The mindfulness and acceptance workbook for depression” (2008), “Real behavior change in primary care: Strategies for improving patient outcomes and increasing job satisfaction” (2011) og «Behavioral consultation and primary care: a guide to integrating services , 2nd ed.» (2015). 


Robyn D. Walser, PhD

Robyn er "director of TL Consultation Services, Associate Director at the National Center for PTSD og Associate Clinical Professor ved University of California, Berkeley".  Hun er en internasjonalt anerkjent psykolog og ACT trener. Robyn har gitt ut flere bøker om ACT, inkludert Learning ACT, The Mindful Couple, Acceptance and Commitment Therapy for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder og The Heart of ACT.  Hun har svært høy kompetanse innen behandling av traumelidelser/PTSD og avhengighet. Robyn har skrevet flere artikler og bokkapitler om disse problemstillingene. 
Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

T