Kort om kursholderne

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

Asle Thude Elen   

Psykologspesialist.

Brukt ACT siden 2010 og anvendt dette i forskjellige settinger; individuelt på DPS, gruppeterapi, privatpraksis, BUP, lederutvikling/omstilling og samtidig rus og psykiatri (ROP). Veiledet psykologer og annet helsepersonell innen bruk av ACT. Jobber med med implementering av ACT. Veiledes av Ross White og tidligere Matthieu Villate. Holdt ACT kurs for helsepersonell siden 2015. Asle har også motiverende intervju trenerutdannelse.  

Arbeidsted: Stiftelsen CatoSenteret

 

Thorvald Andersen  

Psykologspesialist

Har 11 års erfaring med bruk av ACT, blant annet ved psykoseproblematikk, arbeid med barn- og unge og i allmennpsykiatrisk poliklinikk. Thorvald har fått langvarig veiledning av Dr Jason Luoma og Dr Kirk Strosahl. De siste årene har han veiledet psykologer, og han har holdt en rekke kurs om ACT.  

Arbeidssted: DPS Vestfold Poliklinikk Allmennpsykiatri  

Sykehuset i Vestfold, Smertepoliklinikken  

Tønsberg Medisinske Senter (privat praksis)     

 

Robyn D. Walser, PhD

Robyn er "director of TL Consultation Services, Associate Director at the National Center for PTSD og Associate Clinical Professor ved University of California, Berkeley".  Hun er en internasjonalt anerkjent psykolog og ACT trener. Robyn har gitt ut flere bøker om ACT, inkludert Learning ACT, The Mindful Couple, Acceptance and Commitment Therapy for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder og The Heart of ACT.  Hun har svært høy kompetanse innen behandling av traumelidelser/PTSD og avhengighet. Robyn har skrevet flere artikler og bokkapitler om disse problemstillingene. 

 

 

 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

T