Kort om ACT og om treningsprogrammet

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

 

Aksept og verdibasert atferdsterapi (engelsk: Acceptance and Commitment Therapy; ACT) er en form for kognitiv atferdsterapi. Behandlingen dreier seg om å hjelpe deg å få klarhet i hva du ønsker å stå for i livet, hva som er viktig for deg dypest i hjertet ditt eller i det store bildet. Behandlingen fokuserer på å la det som er viktig for deg styre, motivere og inspirere deg til å gjøre meningsfulle endringer i livet ditt. ACT handler også om å lære psykiske ferdigheter for å håndtere vonde tanker og følelser effektivt, slik at de får mindre innvirkning på deg. Dette gjøres blant annet ved hjelp av øvelser i oppmerksomt nærvær. ACT regnes som evidensbasert behandling for en rekke psykiske lidelser.

 

Bakgrunn for programmet:

Et ønske om å lage et kursprogram som går nok i dybden og gir nok ferdigheter til at du kan anvende ACT i din kliniske praksis etter gjennomført kurs. For mer informasjon om innholdet i treningsprogrammet, klikk på linken for det aktuelle treningsprogrammet på hjemmesiden. 

 

 

Her kan du lese mer om ACT:  

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

T