Treningsprogram

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

Her finner du informasjon om Treningsprogrammet i ACT 2019- 2020


ACT Treningsprogram: Bedre Terapeuter 2019 - 2020

Informasjonsvideo


I galleriet finner du bilder av kursholderne