Gjesteforelesere Bedre Terapeuter 2021-2022, Samling 4

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

Henrik Børsting Jacobsen

Psykologspesialist, PsyD & PhD

Undersøkelsene våre antyder at flere enn 1 million nordmenn har smerter som har vart lenger enn tre måneder, såkalte langvarige smerter. Cirka 80 prosent av disse smertene er det vi kaller «medisinsk uforklarte». Slike smerter ble i gamle egyptiske papyrusruller forklart som en konsekvens av «en vandrende livmor». Hippokrates, kalte den vandrende livmoren hysteri fra det greske ordet for livmor – hystera. Navnet «hysteri» har blitt hengende ved som en merkelapp i helsevesenet siden. Det har gjort at nervøsitet og en usunn psyke har blitt forklaringer på hvordan sykdommer som kronisk utmattelse, utbrenthet og kroniske smertesyndromer kan oppstå. Vi glemmer noen ganger at kropp og hode henger sammen og at vi ikke bør behandle det som to separate størrelser. Dette foredraget forsøker å koble det fysiologiske og det psykologiske i form av en praktisk klinisk modell. 

 

Det gir en håndtering av langvarige smerter og/eller utmattelse i din kliniske hverdag. Fokuset er både selvivaretakelse og møtet med pasienten. 

 

Vi vil gå gjennom en tilpasset ACT modell og se hvordan den passer med din erfaring. Deretter skal vi øve på denne modellen sammen. I neste trinn vil vi gå gjennom spesifikke ferdigheter som er greie å ha i møtet med smerter og utmattelse. Da med sikte på at du blir i stand til å modellere og dyrke gode vaner både hos pasienten og deg selv. Sammen må vi så vi ta utfordringen om å sy dette sammen til noe som er bra for deg og de du møter. Det blir lærerikt for oss alle.

 

«Den vanskelig pasienten» blir også adressert her. Å dytte disse sykdommene over på psyken har kanskje gjort at vi har undervurdert kroppen, men også hodet. Psykologiens rolle har med årene blitt tydeligere. Når vi føler smerter, koordinerer prefrontal cortex det vi opplever her og nå med liknende erfaringer vi har fra før. Insulær og somatosensorisk cortex forteller prefrontal cortex hvor signalene om mulig skade kommer fra og gir et bilde av det området som er skadet. Fremre singulære cortex trekker inn motiverende faktorer og viktige følelser du har i situasjonen, og thalamus koordinerer hele jobben. Deretter gir prefrontal cortex beskjed til andre deler av hjernen om hvor intenst og hvor lenge dette skal gjøre vondt, basert på en ligning om læring, situasjon, følelser og signaler. Disse tilpasningene gjør hjernen gjennom å bruke kroppens egne smertestillende, såkalte endogene opioider. Dermed blir ikke de uforklarte smertene lenger så uforståelige, sett i lys av hjerneaktivitet, opplevelse, forventninger og emosjonell aktivering. 

Hvis dere er villige vil jeg ta dere med på en en historisk gjennomgang av uforklart smerte, nyere forskning innen de ulike områdene før psykologi får sin sentrale plass i smerteforståelse og behandling.

 

 

 

Tom Østergaard

Psykologspesialist, PhD

ACT og depresjonsbehandling
Dagen ledes av Tom Østergaard, psykologspesialist i klinisk voksen og familiepsykologi, og ph.d. Tom
fullførte doktorgraden i psykologi høsten 2020, hvor han undersøkte effekten av ACT
gruppebehandling ved depresjon.
Denne dagen vil handle om hvordan ACT kan anvendes som en behandling av depresjon. ACTs
transdiagnostiske modell gir et godt overblikk og forståelse av de ulike prosessene som bidrar til
rigiditet og fastlåste handlingsmønstre hos deprimerte personer. Utviklingen av depresjon antas å
henge sammen med en tendens til å unngå eller kontrollere tanker og følelser for få det bedre. Dette
mønsteret ser ut til å kunne ha motsatt effekt. Når tanker og følelser gis slik økt oppmerksomhet,
øker tvert imot deres tilstedeværelse, kraft og påvirkning i dagliglivet. Dette mønsteret virker å være
sentralt i utviklingen av depresjon. ACT ønsker å fremme evnen til å håndtere vanskelige tanker og
følelser. En målsetning er også å bli bevisst på personlige verdier, som tydeliggjør viktige mål og
handlinger.
Kursdagen vil innledningsvis inneholde en generell gjennomgang av etiologien til depresjon og
relevant depresjonsforskning, en presentasjon av aspekter av depresjon fra et ACT ståsted og effekt
forskning av ACT og depresjon. Det vil deretter settes søkelys på hvordan man kan jobbe med ulike
prosesser som bidrar til utvikling, opprettholdelse og forverring av depresjon. Det vil bli
presentert, demonstrert og øvd på hvordan man kan jobbe med verdier og atferdsendring. ACT har
vist seg å vært svært egnet i gruppeformat i behandlingen av depresjon, noe som vil bli belyst i løpet

av kursdagen

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet