Gjesteforelesere Bedre Terapeuter 2022-2023, Samling 4

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

Thomas Gustavsson

Thomas Gustavsson är psykolog sedan 2001 och en av pionjärerna inom ACT i Norden. Sedan slutet av 90-talet har Thomas varit en del av att utveckla och implementera olika typer av beteendeterapier inom både offentlig och privat verksamhet, nationellt och internationellt. Han har jobbat med att upparbeta och utveckla specialistpsykiatrisk vård i bla a Helsingborg, Malmö, Stockholm, Uppsala, Enköping baserat på FACT/ACT och integrerade arbetsformer emellan olika professioner. Mellan 2013-2020 var Thomas en del av att utveckla behandlingshemsvården för unga kvinnor med komplexa psykosociala svårigheter. Ofta självskadebeteende kombinerat med suicidalitet, ätstörningar och neuropsykologiska funktionshinder. Oftast i samband med komplex PTSD. Sedan 2020 är Thomas egenföretagare och konsult inom ffa psykiatri och primärvård.

Medförfattare till flera böcker och "peer reviewed ACT-trainer" från den internationella föreningen för kontextuella beteendeterapier. ACBS.

 

 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet