Treningsprogram

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

Om ACT-treningsprogrammet

Vi har erfart at det etterhvert er mange mennesker som ønsker et mer omfattende program med nok dybdetrening til å kunne anvende ACT i sin kliniske praksis. Ulempen med enkeltstående workshops er at de fleste må begynne med en oversikt over ACT modellen og ikke får tid til å gå nok i dybden på den praktiske anvendelsen. Enkeltstående workshops tillater heller ikke oppfølging med feedback over tid, hvilket er en essensiell komponent om du ønsker å bygge kliniske ferdigheter. Vi har designet dette programmet med nettopp dette i tankene.Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

T