ACT Treningsprogram 2022-2023

12 dagers kurs

Om ACT Treningsprogrammet 2022 - 2023

12 dagers treningsprogram, fordelt på 4 kurssamlinger.

 

Programansvarlige:

Psykologspesialist Asle Thude Elen og psykologspesialist Thorvald Andersen

 

Målgruppe:

Helsepersonell: psykologer, psykiatere, leger, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter og annet helsepersonell med relevant klinisk bakgrunn eller arbeidssituasjon. Er du i tvil om programmet er for deg, kan du kontakte Thorvald eller Asle her

Programmet søkes inn til Norsk Psykologforening som godkjent vedlikeholdsaktivitet for spesialitet. 

 

Nivå: nybegynner til mer erfaren med ACT. 

 

 Målet for programmet:

Klinikere som jobber med ACT har ofte god nytte personlig av å prøve ut ACT- modellen på eget liv. Overordnet mål er at kursdeltakerne over et 12 dagers program sammen vokser til å bli bedre terapeuter. 

 

Ved fullført program kan du forvente å: 

-         Ha god kjennskap til ACT- modellen ved å ha gjennomarbeidet den med multiple eksempler. 

-         Ha trent nok til å kunne kjenne igjen de forskjellige ACT prosessene mens de utfolder seg i terapirommet. 

-         Være trygg nok på intervensjoner til å kunne respondere og intervenere. 

-         Ha tilgang på andre klinikere som også har gått igjennom det samme programmet som deg. 

-         Kunne bruke arbeidsformen overveid øvelse (deliberate practice) for å vokse videre etter endt program sammen med andre. 

 

Omfang og innhold:

12 dager totalt. 

-     4 samlinger à 3 dager. 

 

Samling 1:

•      Opplevelsesbasert workshop, som gir deg erfaring i selv å kjenne ACT-prosesser på egen kropp.

•      Solid overblikk i ACT-modellen (Hexaflex og "virkbarhetsprinsippet"), og forståelse av psykisk lidelse og velvære fra et ACT-perspektiv. 

•      Øve på å kjenne igjen og å skille de ulike ACT-prosessene (observere pasienten med ACT øyne og ører). Trening ved videodemonstrasjon). 

•      Kasusformulering.

 

Samling 2:

Dybdegjennomgang av ACT-prosessene Nuet, Verdier og Aksept.

·      

Gruppearbeid med overveid øvelse. Demonstrasjon av øvelser, gjentatt trening med tilbakemelding på 2-4 øvelser for hver av ACT-prosessene.

 

•     Introduksjon og anvendelse ACT-Matrisen (ACT Matrix). 

 

Samling 3:

•      Dybdegjennomgang av ACT-prosessene Defusjon, Selvet som kontekst og Handling. Demonstrasjon av øvelser, gjentatt trening med tilbakemelding på 2-4 øvelser for hver av ACT-prosessene. 

•     Klinisk anvendelse av Relational Frame Theory: regelbasert atferd, transformasjon av funksjon, forskjellig sporing og hvordan bidra til mer selvopprettholdende motivasjon hos pasienter. 

Helhetlig trening i bruk av alle 6 ACT-prosessene.

 

Samling 4:

Vi har hentet inn Thomas Gustavsson, fra Sverige. Thomas er en internasjonalt anerkjent ekspert på Fokusert ACT (fACT). FACT er en korttidsbehandling med ACT, med fokus på å skape stor endring i en pasients liv på kortest mulig tid. Mer info om disse kursdagene kommer snart. 

 

 

Pensum:

Alternativ 1: 

Grunnboka i ACT “Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT): 

Mindfull endring – prosess og praksis”. Hayes, Strosahl  og Wilson (2018). ( https://www.cappelendamm.no/_aksept-og-verdibasert-adferdsterapi-act-9788282200578 )

 

 

Alternativ 2: 

ACT - Enkelt og greit. 

Russ Harris (2013). ( https://www.tanum.no/_act--enkelt-og-greit-russ-harris-9788205428898?gclsrc=aw.ds&&https://www.tanum.no/_act--enkelt-og-greit-russ-harris-9788205428898?gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjwsIbpBRBNEiwAZF8-z0I7idapWth0bm9qO_yyltQOtXLEf2rAN0AWowT0YNA2o6TflVeQaBoCgOMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds )

 

Anbefalt litteratur:

Learning ACT 2nd edition.

Luoma, Hayes og Walser (2017).   

https://www.bookdepository.com/Learning-ACT-2nd-Edition-Jason-B-Luoma/9781626259492?ref=grid-view&qid=1562524104190&sr=1-1 

 

 

The heart of ACT. Robyn D. Walser (2019).  https://www.bookdepository.com/Heart-ACT-Robyn-D-Walser/9781684030392?ref=grid-view&qid=1582911068270&sr=1-1

 

Arbeidsform:

Programmet vil bestå av en blanding av undervisning, opplevelsesbaserte øvelser, kasus og demonstrasjoner av ACT på både video og live. Du får en unik mulighet til å lære og å trene på spesifikke ACT ferdigheter med feedback både fra de andre deltakerne, og fra erfarne ACT-trenere. 

For å skape et godt læringsmiljø har vi erfart at det lønner seg å sette faste læringsgrupper som jobber sammen over tid. Når læringsgruppene er satt vil vi bruke tid på å introdusere overveid øvelse (deliberate practice) som arbeidsform. Overveid øvelse er en effektiv måte å bygge kliniske ferdigheter på.

Vanlig praksis på kurs er ofte at du får prøve noe nytt en gang, og hvis du er heldig får du kanskje også tilbakemelding fra andre kursdeltakere. Overveid øvelse innebærer at du får en demonstrasjon av hva du skal øve på, før du øver selv. Så forteller du til treningspartnerne dine spesifikt hva det er du ønsker å øve på, som f.eks. bruk av pauser, her- og- nå prosesser osv. Etter at du har øvd, får du tilbakemelding fra treningspartnerne dine på hva som fungerte eller hva som kan endres. Sammen formulerer dere hvilke endringer som kan gjøres for å løfte intervensjonen din. Deretter får du anledning til å trene på det samme en gang til. Ved denne treningsformen får du multiple gjennomføringer, og du får spisset ferdigheten din til et annet nivå enn hvis du kun hadde øvet en gang eller bare sett noen andre gjøre det.

 

 

Deltakerne anbefales sterkt å sette av tid til å lese relevant pensum mellom samlingene. 

Kursbevis:

Du vil motta et kursbevis som inneholder antall timer deltakelse og en oppsummering av programmet. 

 

Spesialisering:

Kurset søkes godkjent som 72 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialitet hos Norsk Psykologforening 

 

Datoer:

31. mai til 2. juni 2022

14.-16. september 2022

2-4. november 2022

18.-20. januar 2023

 

Lokasjon: 

Tollboden i Tønsberg, Nedre Langgate 38

 

Pris:

Samlet pris for 12 dager med undervisning og trening: 26.000 Kr

 

Kursavgiften inkluderer også lunsj ved Tollboden Spiseri, samt kaffe og frukt. Beløpet vil fordeles på to likelydende fakturaer, en før kursoppstart og en i januar 2023. 

 

Kontakt:

Kontaktskjema 

Epost:  kontekstuell@gmail.com

 

Telefon: 971 79 252 (Thorvald Andersen), 996 15 180 (Asle T. Elen)

 

Påmelding:

Påmeldingen er bindende. Det er begrenset antall plasser. Ved for få påmeldte vil kurset avlyses. Påmeldte deltakere vil da få tilbakebetalt innbetalt kursavgift.

Dersom pandemi eller andre omstendigheter gjør at undervisningen ikke kan gjennomføres fysisk, vil aktuelle kurssamlinger gjennomføres elektronisk. 

Hjem      Om oss      Om ACT-programmet      Galleri      Kontakt