Treningsprogram 2021-2022

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

 

Om ACT Treningsprogrammet 2021 - 2022

12 dagers treningsprogram.

Bakgrunn for programmet:

Vi har erfart at det er mange mennesker som ønsker et mer omfattende program med nok dybdetrening til å kunne anvende ACT i sin kliniske praksis. Ulempen med enkeltstående workshops er at de fleste må begynne med en oversikt over ACT-modellen og ikke får tid til å gå nok i dybden på den praktiske anvendelsen. Enkeltstående workshops tillater heller ikke oppfølging med feedback over tid, hvilket er en essensiell komponent om du ønsker å bygge kliniske ferdigheter. Vi har designet programmet med nettopp dette i tankene. 

Målgruppe:

Helsepersonell: psykologer, psykiatere, leger, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter og annet helsepersonell med relevant klinisk bakgrunn eller arbeidssituasjon. Er du i tvil om programmet er for deg, kan du kontakte Thorvald eller Asle. 

Programmet søkes inn til Norsk Psykologforening som godkjent vedlikeholdsaktivitet for spesialitet. 

Nivå: nybegynner til mer erfaren med ACT. 

Programansvarlige:

Psykologspesialist Asle Thude Elen og psykologspesialist Thorvald Andersen

Målet for programmet:

Klinikere som jobber med ACT har ofte god nytte personlig av å prøve ut ACT- modellen på eget liv. Overordnet mål er at kursdeltakerne over et 12 dagers program sammen vokser til å bli bedre terapeuter. 

Ved fullført program kan du forvente å: 

-         Ha god kjennskap til ACT- modellen ved å ha gjennomarbeidet den med multiple eksempler. 

-         Ha trent nok til å kunne kjenne igjen de forskjellige ACT prosessene mens de utfolder seg i terapirommet. 

-         Være trygg nok på intervensjoner til å kunne respondere og intervenere. 

-         Ha tilgang på andre klinikere som også har gått igjennom det samme programmet som deg. 

-         Kunne bruke arbeidsformen overveid øvelse (deliberate practice) for å vokse videre etter endt program sammen med andre. 

-         Lært å bruke Portland-modellen for jevnbyrdige ACT- veiledningsgrupper. 

Omfang og innhold:

12 dager totalt. 

-     4 samlinger à 3 dager. 

Samling 1:

•      Opplevelsesbasert workshop, som gir deg erfaring i selv å kjenne ACT-prosesser på egen kropp.

•      Solid overblikk i ACT-modellen (Hexaflex og "virkbarhetsprinsippet"), og forståelse av psykisk lidelse og velvære fra et ACT-perspektiv. 

•      Øve på å kjenne igjen og å skille de ulike ACT-prosessene (observere pasienten med ACT øyne og ører). Trening ved videodemonstrasjon). 

•      Kasusformulering.

Samling 2:

  • Dybdegjennomgang av ACT-prosessene Nuet, Verdier og Aksept.

·      

  • Gruppearbeid med overveid øvelse. Demonstrasjon av øvelser, gjentatt trening med tilbakemelding på 2-4 øvelser for hver av ACT-prosessene.

 

•     Introduksjon og anvendelse ACT-Matrisen (ACT Matrix). 

Samling 3:

•      Dybdegjennomgang av ACT-prosessene Defusjon, Selvet som kontekst og Handling. Demonstrasjon av øvelser, gjentatt trening med tilbakemelding på 2-4 øvelser for hver av ACT-prosessene. 

•     Klinisk anvendelse av Relational Frame Theory: regelbasert atferd, transformasjon av funksjon, forskjellig sporing og hvordan bidra til mer selvopprettholdende motivasjon hos pasienter. 

  • Helhetlig trening i bruk av alle 6 ACT-prosessene.

Samling 4:

  • Vi har hentet inn to eksperter på henholdsvis smerte/utmattelse og depresjon. 
  • Psykologspesialist Henrik Børsting Jacobsen vil undervise 1 dag med teori og klinisk trening innen behandling av  smerter og utmattelse. Mer info om denne samlingen vil legges ut på hjemmesiden snart.
  • Psykologspesialist Tom Østergaard vil undervise 1 dag med teori og klinisk trening innen behandling av depresjon. 
  • Asle og Thorvald underviser siste dag av kurssamlingen: "Fra fastlåst til fleksibel i terapirommet og eget liv"

Pensum:

Alternativ 1: 

Grunnboka i ACT “Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT): 

Mindfull endring – prosess og praksis”. Hayes, Strosahl  og Wilson (2018). ( https://www.cappelendamm.no/_aksept-og-verdibasert-adferdsterapi-act-9788282200578 )

 

 

Alternativ 2: 

Anbefalt litteratur:

Arbeidsform:

Programmet vil bestå av en blanding av undervisning, opplevelsesbaserte øvelser, kasus og demonstrasjoner av ACT på både video og live. Du får en unik mulighet til å lære og å trene på spesifikke ACT ferdigheter med feedback både fra de andre deltakerne, og fra erfarne ACT-trenere. 

For å skape et godt læringsmiljø har vi erfart at det lønner seg å sette faste læringsgrupper som jobber sammen over tid. Når læringsgruppene er satt vil vi bruke tid på å introdusere overveid øvelse (deliberate practice) som arbeidsform. Overveid øvelse er en effektiv måte å bygge kliniske ferdigheter på.

Vanlig praksis på kurs er ofte at du får prøve noe nytt en gang, og hvis du er heldig får du kanskje også tilbakemelding fra andre kursdeltakere. Overveid øvelse innebærer at du får en demonstrasjon av hva du skal øve på, før du øver selv. Så forteller du til treningspartnerne dine spesifikt hva det er du ønsker å øve på, som f.eks. bruk av pauser, her- og- nå prosesser osv. Etter at du har øvd, får du tilbakemelding fra treningspartnerne dine på hva som fungerte eller hva som kan endres. Sammen formulerer dere hvilke endringer som kan gjøres for å løfte intervensjonen din. Deretter får du anledning til å trene på det samme en gang til. Ved denne treningsformen får du multiple gjennomføringer, og du får spisset ferdigheten din til et annet nivå enn hvis du kun hadde øvet en gang eller bare sett noen andre gjøre det.

 

 

Deltakerne anbefales sterkt å sette av tid til å lese relevant pensum mellom samlingene. 

Kursbevis:

Du vil motta et kursbevis som inneholder antall timer deltakelse og en oppsummering av programmet. 

Spesialisering:

Kurset søkes godkjent som 72 timers vedlikeholdsaktivitet for spesialitet hos Norsk Psykologforening 

Datoer:

1. 24-26. november 2021

2. 9-11. februar 2022

3. 4-6. mai 2022

4. 31.august - 2. september 2022

Lokasjon: 

Tollboden i Tønsberg, Nedre Langgate 38

 

Pris:

Samlet pris for 12 dager med undervisning og trening: 25.000 Kr

 

Kursavgiften inkluderer også lunsj ved Tollboden Spiseri, samt kaffe og frukt. Beløpet vil fordeles på to likelydende fakturaer, en før kursoppstart og en i januar 2022. 

Kontakt:

Telefon: 971 79 252 (Thorvald Andersen), 996 15 180 (Asle T. Elen)

 

Påmelding:

Påmelding til kurset kan gjøres ved å sende epost til  kontekstuell@gmail.com. Frist for påmelding er mandag 11. oktober 2021. Påmeldingen er bindende. Det er begrenset antall plasser. Ved for få påmeldte vil kurset avlyses. Påmeldte deltakere vil da få tilbakebetalt innbetalt kursavgift.

Dersom pandemi eller andre omstendigheter gjør at undervisningen ikke kan gjennomføres fysisk, vil aktuelle kurssamlinger gjennomføres elektronisk.

 

 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet