Treningsprogram

Aksept og verdibasert atferdsterapi (ACT; Acceptance and Commitment Therapy)

Ale Thude Elen

Asle Thude Elen

Psykologspesialist

Thorvald Andersen

Psykologspesialist